Prikažite svoje ponude na Najpopusti.rs

Najpopusti.rs portal je agregator svih grupnih kupovina na teritoriji Srbije. Naša osnovna usluga prikazivanja ponuda je besplatna i tako će uvek biti. Dodatne opcije na sajtu se plaćaju i ukoliko imate potrebe za dodatnim elementima, molimo Vas da nam pošaljete email na marketing@najpopusti.rs.


Ukoliko još ne prikazujete svoje ponude na našem portalu, a voleli bi da se to desi, mi ćemo Vam rado odgovoriti na sva pitanja. Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte na telefon: 011/616-40-42. Ali prvo, želimo da Vam objasnimo kako sistem funkcioniše:

Korak 1
Da bi se Vaše ponude prikazivale na našem portalu, morate nam dostaviti XML link sa vašeg sajta. 

Šta je XML link? 
XML link je link koji Vaši programeri moraju da naprave na Vašem sajtu, kako bi mi mogli da učitamo Vaše ponude. Ako ste član već nekog agregarot portala, sigurno znate o čemu je reč. 

Svaki portal ima svoju strukturu XML linka, a najpopusti.rs nude uslugu da možete nam proslediti XML link nekog drugog agregatora, a mi ćemo učitati Vaše ponude. Trenutno podržavamo XML linkove sledećih agregatora:
  • Uzmipopust.rs
  • Agregato.com
  • Polapola.eu
Uskoro ćemo implemetirati i druge portale, kako bi Vam posao dostavljanja XML linka bio što lakši. 

Korak 2
Kada odlučite koji ćete XML link da dostavite, pošaljite email na marketing@najpopusti.rs, sa zahtevom da želite da objavljujete ponude na našem portalu. Obavezno nam naznačite koji agregator koristi dostavljeni XML link.

Nakon slanja emaila, mi ćemo proveriti da li je XML link validan i da li možemo da ubacimo link u najpopusti.rs sistem. Polsaćemo Vam email sa obaveštenjem da je XML link validan ili šta je neophodno da se izmeni. Ako je sve kako treba, Vaše ponude će se prikazivati. Besplatno!

Korak 3
Nakon odobravanja XML linka, naš administrator će Vam poslati i pristupne parametre za Vaš najpopusti.rs račun, gde možete da pratite broj klikova koji su se ostvarili na našem portalu.

Zašto bi pratio broj klikova ako je servis besplatan?
Svaka grupna kupovina ima istu polaznu tačku. Naš servis je besplatan i tako će uvek i ostati. Ipak, nudimo i usluge na sajtu koje se plaćaju a koje mogu da povećaju broj poseta na Vašem sajtu. Na sajtu možete da zakupite oglasni prostor, da zakupite FB page deo sajta, a za sve informacije o dodatnim uslugama nas pozovite na telefon 011/616-40-42. Administratorski panel će Vam pokazati snagu našeg portala i broj ostvarenih klikova će Vam dati sigurnost prilikom odabira nekih od naših plaćenih usluga. 

Znamo da je svaki dinar bitan, a mi želimo da sa našim plaćenim uslugama svaki Vaš dinar bude pravilno utrošen.

Naša statistika će prikazati koliko je kvalitetan naš servis i koliko možete očekivati od našeg portala. 


Korak 4
Nemojte dozvoliti da ovaj portal bude još jedan portal u nizu, gde pošaljete link i posao je završen. Pomozite nam i pišite na office@najpopusti.rs, predložite nam opcije koje mogu da se pojave na sajtu, najbolje predloge ćemo postaviti na sajt, tako da svi imaju korist od njih.

Hvala
Najpopusti.rs